Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

Στην Πειραιώς το φιλέτο της Αγροτικής

Δημιουργείται μία πολύ μεγάλη τράπεζα, με το δίκτυο της ΑΤΕ 
 
Στη μεταβίβαση του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν σχετικής πρότασης. Μεταβιβάζονται το δίκτυο καταστημάτων, το σύνολο των καταθέσεων, το υγιές ενεργητικό και συγκεκριμένες δραστηριότητές της. Οι θυγατρικές που δεν θα μεταβιβαστούν θα αξιοποιηθούν από το Δημόσιο ως περιουσιακό του στοιχείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου