Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Κεφάλαια 40,5 δισ. ευρώ χρειάζονται οι τράπεζες

Αποκαλυπτική όσον αφορά το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών είναι η έκθεση των περίπου πενήντα σελίδων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανακεφαλαιοποίηση του εγχώριου τραπεζικού κλάδου.
Οι συνολικές ανάγκες ανέρχονται στο ποσό των 40,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,5 δισ. ευρώ αφορούν τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.
Η πολυαναμενόμενη αποτίμηση από την BlackRock κάνει λόγο για αναμενόμενες ζημίες ύψους 36,8 δισ. ευρώ με βάση το ακραίο σενάριο, οι οποίες αντισταθμίζονται, πάντως, από τις προβλέψεις που έχει λάβει ο κλάδος, ύψους 24,7 δισ. ευρώ και την εκτιμώμενη κερδοφορία ύψους 11,4 δισ. ευρώ, ενώ επιβεβαιώνεται η καίρια για τα κεφάλαια πίεση από το PSI και την επαναγορά ομολόγων.
Συνολικά, οι ζημίες από πιστωτικό κίνδυνο ανέρχονται στα 46,8 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν την BlackRock, ποσό ύψους 8,2 δισ. ευρώ από τα δάνεια εξωτερικού και ποσό ύψους 1,8 δισ. ευρώ από δάνεια προς το Δημόσιο. Το πακέτο ανακεφαλαιοποίησης περιλαμβάνει ένα «μαξιλάρι» ύψους 5 δισ. ευρώ ως απόθεμα ασφαλείας για πιθανές αρνητικές επιπτώσεις.
Η ΤτΕ αποτιμά σε 9,76 δισ. ευρώ τις κεφαλαιακές ανάγκες της Εθνικής Τράπεζας, σε 5,84 δισ. ευρώ της Eurobank, σε 4,57 δισ. ευρώ της Alpha Bank και σε 7,33 δισ. ευρώ της Tράπεζας Πειραιώς. Η έκθεση αναφέρεται στις ανάγκες ύψους 4,92 δισ. ευρώ της AΤΕbank που έχει ήδη εξυγιανθεί, ενώ υπολογίζει σε 3,74 δισ. ευρώ τις ανάγκες σε κεφάλαια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Σημειώνεται ότι οι ανάγκες της Εμπορικής υπολογίστηκαν σε 2,47 δισ. ευρώ και καλύφθηκαν πλήρως από την Credit Agricole πριν την πώληση στην Alpha Bank.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου