Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γα το «Ελληνικό Σήμα»

Σε αναζήτηση «σήματος» για τα προϊόντα που παράγονται στη χώρα μας βρίσκεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
Η Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας απευθύνει πρόσκληση προς τους ενδιαφερομένους φορείς ή επιχειρήσεις να υποβάλουν τις προτάσεις τους για το «Ελληνικό Σήμα».

Στη σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι με το ν. 4072/2012 θεσπίστηκε η δημιουργία σήματος ελληνικής προέλευσης, το οποίο θα φέρουν προαιρετικά στην επισήμανση τους, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παράγονται και μεταποιούνται στην Ελλάδα.
Το σήμα θα απονέμεται σύμφωνα με ειδικούς για κάθε κατηγορία κανονισμούς, που θα καταρτίσει η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος σε συνεργασία με κλαδικούς φορείς.
Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (γρ 222Γ) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση rebpetrop@gge.gr.
Πρέπει να είναι σαφείς και συγκεκριμένες και να περιέχουν, σύμφωνα με το νόμο, εκτός από την κατηγορία προϊόντων / υπηρεσιών, πιθανές προϋποθέσεις απονομής σήματος και πιθανούς φορείς απονομής και ελέγχου σήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου