Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Μόνο με κάρτα αγορές πάνω από 1500 ευρώ

Την υποχρεωτική αγορά αγαθών αξίας άνω των 1.500 ευρώ μέσω τραπεζικών πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, που είχε αποφασιστεί τον Ιανουάριο του 2012, «επικύρωσε» το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την αίτηση δύο καταναλωτών.

Οι δύο καταναλωτές ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εξόφλησης των συναλλαγών. Αναλυτικότερα, η επίμαχη απόφαση αναφέρει, ότι από 1.1.2012 η πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες που είναι πάνω από το ποσό των 1.500 ευρώ, θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών του αγοραστή ή λήπτη των υπηρεσιών, ενώ αποκλείεται η εξόφληση με μετρητά.
Οι Σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν, ότι πρόκειται για μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους συναλλασσομένους και υπογραμμίζουν ότι στην προσφυγή τους οι δύο καταναλωτές δεν εξειδικεύουν το έννομο συμφέρον τους για την προσβολή της επίμαχης ρύθμισης, με συνέπεια να απορρίψουν οι δικαστές την αίτηση των συναλλασσομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου