Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Το νέο σχέδιο της κυπριακής κυβέρνησης Δεν θα γίνει κούρεμα στις καταθέσεις μέχρι 20.000 ευρώ

Εξαιρούνται από το κούρεμα οι καταθέσεις μέχρι τα 20 χιλ. σύμφωνα με το νέο σχέδιο της κυπριακής κυβέρνησης.
Σύμφωνα με το AP, για καταθέσεις από 0 μέχρι 20.000 ευρώ, η επιβολή τέλους θα είναι μηδενική.

Από 20.000-100.000 ευρώ το τέλος θα ανέρχεται στο 6,75%, ενώ για καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ το τέλος θΆ ανέρχεται στο 9,9%.

Το τέλος επί των καταθέσεων θα υπολογίζεται επί το υπόλοιπο των καταθέσεων στα βιβλία των πιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου κατά το κλείσιμο των εργασιών τους την 15η Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι έναντι του τέλους διατίθενται μελλοντικά σε κάθε καταθέτη μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας και η τιμή αποτίμησης των μετοχών που θα δίνονται στους καταθέτες καθορίζονται βάση των κοινοτικών κανόνων της ΕΕ για κρατικές ενισχύσεις.

Η αξία της μετοχής που θα δοθεί στους καταθέτες θα είναι της ίδιας αξίας με την τιμή απόκτησης της από τη Δημοκρατία.

Οι μετοχές θα είναι μετατρέψιμες σε ομόλογα, η απόδοση των οποίων διασφαλίζεται από τα προσδοκώμενα έσοδα του φυσικού αερίου υπό τον όρο οι καταθέσεις να παραμείνουν για δύο χρόνια στο πιστωτικό ίδρυμα της Δημοκρατίας.

Το νομοσχέδιο μελετάται ήδη από την Επιτροπή Οικονομικών και στη συνέχεια θα πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή. Θα ψηφιστεί από τη Βουλή, εκτός απροόπτου, σήμερα στις 18.00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου