Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

ΔΕΗ: Μείωση του περιθωρίου βελτίωσης αποδοτικότηταςΜείωση παρουσίασε το περιθώριο βελτίωσης της απόδοσης του Ομίλου ΔΕΗ σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές το 2012 σε σχέση με το 2006, όπως προκύπτει από μελέτη της εταιρείας Booz & Co.

Σημειώνεται ότι το 2006 η ΔΕΗ ανέθεσε στην εταιρεία Booz & Co τη μελέτη βελτίωσης της αποδοτικότητας της Επιχείρησης, στην οποία διερευνήθηκαν τα δυνητικά περιθώρια εξοικονόμησης της Εταιρείας, σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της (Προσωπικό, Παραγωγή, Ορυχεία, Εμπορία, Διανομή, Μεταφορά). Η μελέτη αυτή είχε ως βάση τη σύγκριση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τεχνολογίες (και όχι τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τότε μελέτης, το περιθώριο βελτίωσης της απόδοσης του Ομίλου ΔΕΗ σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές ήταν συνολικά 744 εκατ. ευρώ το 2006.
Η ΔΕΗ ζήτησε πρόσφατα από την ίδια εταιρεία να προβεί στην επικαιροποίηση της εν λόγω μελέτης, με δεδομένα και στοιχεία του έτους 2012, με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία για λόγους συγκρισιμότητας.
Σύμφωνα με την επικαιροποίηση, από το συνολικό περιθώριο βελτίωσης του Ομίλου ΔΕΗ για το 2006, ύψους 744 εκατ. ευρώ, αν εξαιρεθούν οι δραστηριότητες Διανομής και Μεταφοράς, που σήμερα έχουν πια αποσχισθεί και αποτελούν ανεξάρτητες θυγατρικές εταιρείες μονοπωλιακού χαρακτήρα, το περιθώριο βελτίωσης που αντιστοιχεί στη σημερινή Μητρική ΔΕΗ (ανταγωνιστικές δραστηριότητες) ανερχόταν τότε σε 557 εκατ. ευρώ.
Σήμερα, σε σχέση με τα 557 εκατ. ευρώ του 2006, το περιθώριο βελτίωσης της ΔΕΗ Α.Ε. έχει μειωθεί στα 124 εκατ. ευρώ, συγκρινόμενο με τις βέλτιστες πρακτικές ευρωπαϊκών εταιρειών με παρεμφερή δραστηριότητα. Στη μείωση του ελλείμματος συνέβαλαν εξωτερικές και διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και βελτιώσεις στην απόδοση της εταιρείας.
Συγκεκριμένα, στα Ορυχεία καταγράφηκε μείωση του περιθωρίου βελτίωσης κατά 274 εκατ. ευρώ, με το λιγνίτη να είναι πλέον εξαιρετικά ανταγωνιστικός του λιθάνθρακα, που επιλέχθηκε ως καύσιμο σύγκρισης στην αρχική μελέτη.
Στην Παραγωγή αφενός επετεύχθη σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, αφ’ ετέρου μειώθηκαν οι απώλειες εσόδων από μειωμένη διαθεσιμότητα των σταθμών παραγωγής. Συνολικά για την Παραγωγή το περιθώριο βελτίωσης μειώθηκε κατά 139 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2006.
Στην Εμπορία καταγράφηκε μικρή αύξηση του περιθωρίου βελτίωσης κατά 13 εκατ. ευρώ. Η βασικότερη αιτία αυτής της αύξησης είναι οι μη ελεγχόμενες από την εταιρεία μεγάλες αυξήσεις των ταχυδρομικών τελών για αποστολή των λογαριασμών ρεύματος.
Τέλος, στις Διοικητικές Λειτουργίες, καταγράφηκε μείωση του περιθωρίου βελτίωσης κατά 33 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης του προσωπικού και της μισθοδοσίας.
Συνολικά σημειώθηκε μείωση του κόστους μισθοδοσίας κατά 27%, σε σχέση με το 2006, και 43% σε σχέση με το 2009. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του προσωπικού και του μέσου μισθολογικού κόστους.
Όπως επισημαίνει η ΔΕΗ στην ανακοίνωσή της, η καταγραφείσα βελτίωση είναι ιδιαίτερα σημαντική και έχει επιτευχθεί σε ένα εξαιρετικά δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον. Εν τούτοις η εταιρεία συνεχίζει να είναι προσηλωμένη στην προσπάθεια βελτιστοποίησης της λειτουργίας της, έχοντας ως προτεραιότητες «την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας, τη διαχείριση των εισπράξεων στην τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την προσαρμογή της στρατηγικής της για ρυθμιστικά θέματα στο υπό διαμόρφωση νέο περιβάλλον της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου