Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Θύελλα αντιδράσεων για τα ληγμένα τρόφιμα: Ένωση Καταναλωτών: "Όχι, ευχαριστώ... "

Η αγορανομική διάταξη που επιτρέπει την πώληση ληγμένων προϊόντων προκαλεί έντονη αγανάκτηση στους καταναλωτές, γιατί αφενός θα μετατρέψει τη χώρα σε μια απέραντη χωματερή και αφετέρου θα τσαλακώσει την αξιοπρέπεια των πολιτών.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδας Μιχάλης Τσιφάκης με πλήρη αγανάκτηση δηλώνει, ότι <<μέχρι σήμερα τόσο η ίδια η πολιτεία όσο και οι καταναλωτικοί φορείς προέτρεπαν τους καταναλωτές να ελέγχουν την ημερομηνία λήξης στα τρόφιμα και να καταγγέλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα καταστήματα αυτά που καταστρατηγούσαν το νόμο... Όμως ο καιρός έχει γυρίσματα, όπου σήμερα το ίδιο το κράτος και με τη ''βούλα'' θα επιτρέπει από την 1η Σεπτεμβρίου την πώληση αυτών των ''προϊόντων''...>>
Είναι σαφές ότι οι καταναλωτές βρίσκονται πλέον σε αμηχανία για την καταλληλότητα, θρεπτικότητα καθώς και τον έλεγχο της εφαρμογής των ημερομηνιών της'' καινοτόμου'' αγορανομικής διάταξης.
Είναι βέβαιο ότι δημιουργούνται πλέον πολίτες-καταναλωτές δύο ταχυτήτων, δηλαδή στους αγοραστές συμβατικών και στους αγοραστές ληγμένων-φτηνών προϊόντων...
Επίσης είναι γνωστό ότι αυτή η διάταξη, διάθεσης ληγμένων προϊόντων ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, με την βασική όμως διαφορά ότι στη χώρα μας επιβλήθηκε από την ίδια την τρόϊκα... έτσι ώστε να ''τσαλακώσει'' το προφίλ του έλληνα καταναλωτή.
Η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας κάνει γνωστό ότι αυτού του είδους τα προϊόντα θα ονομάζονται "περασμένης διατηρησιμότητας" και η πώλησή τους θα επιτρέπεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάτω από συγκεκριμένους όρους, όπως προβλέπεται από τους «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) που αποτελούν μετεξέλιξη του Αγορανομικού Κώδικα, δηλαδή θα επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, πλην όσων προσδιορίζονται από τη νομοθεσία ως ευαλλοίωτα, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά, θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα, η φράση «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».

Ο χρόνος αυτός διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση:

α.Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη δια τηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα.
β.Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους.
γ.Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους.
Την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή υγιεινή κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής.

Προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης.

Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε.
Τα ως άνω προϊόντα πωλούνται μόνο σε χαμηλότερη τιμή.

Στους παραβάτες θα επιβάλλονται πρόστιμα ως εξής:

α.Έλλειψη πινακίδας με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.
β.Μη διακριτός διαχωρισμός τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας από τα υπόλοιπα τρόφιμα 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.
γ.Παραποίηση (αντικατάσταση ή τροποποίηση) της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας 2.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.
δ.Διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας σε χώρους ομαδικής εστίασης 5.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.
ε.Μη τήρηση υποχρέωσης πώλησης τροφίμων με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»σε χαμηλότερη τιμή 2.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.
Και μη χειρότερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου